Zaprojektuj i wydrukuj

Producent etykiet Herma stwarza możliwość druku i projektowania etykiet w formacie A4 w drukarkach laserowych, atramentowych, czarno-białych i kolorowych oraz kopiarkach. Na awersie każdego arkusza etykiet HERMA widnieje numer katalogowy, który ułatwia projektowanie etykiety zgodnie z zapotrzebowaniem.

Użytkownicy programu MS WORD znajdą etykiety HERMA w zakładce Korespondencja - Etykiety. Klikając w Opcje należy wybrać Dostawcę etykiet, wybrać HERMA i wyszukać w programie odpowiedni numer z awersu arkusza z etykietami. 

Dla osób, które wybiorą projektowanie etykiet online firma Herma przygotowała asystenta online. Po otrzymaniu pliku w formacie PDF można go zachować i drukować dowolną ilość razy.

Zaprojektuj i wydrukuj etykiety HERMA

Użytkownicy etykiet ekonomicznych TopStick otrzymują wsparcie w postaci asystenta online oraz plików przygotowanych specjalnie dla programów graficznych Adobe Illustrator oraz Adobe InDesign

Zaprojektuj i wydrukuj etykiety TopStick