Ważne informacje dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych:

 

Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Wobec powyższego Dekor-Art-Serwis Sp. z o.o. zarejestrowane w KRS pod numerem 0000170404 przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Dekor-Art-Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana w KRS pod numerem 0000170404, NIP 9670929524. Adres działalności spółki: 85-689 Bydgoszcz, ul. Armii Krajowej 252.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie pod numerem telefonu: +48523204432 lub mailowo: biuro@dekorartserwis.pl albo: dziendobry@herma-polska.pl

2. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce będzie od 25 maja 2018 roku Prezes Urzędu Danych Osobowych. Maja Państwo prawo do wniesienia skargi w momencie nieprzestrzegania przez Administratora ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Maja Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawo do wniesienia skargi w momencie nieprzestrzegania przez Administratora ochrony danych osobowych.

4. Dekor-Art.-Serwis Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

- przekazywanie oferty handlowej

- sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Dekor-Art-Serwis sp. z o.o.

5. Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych osobowych. Administrator może także przetwarzać dane osobowe w celach drugorzędnych:

- przeniesienie danych osobowych do archiwum

- postępowania wyjaśniające związane z dostawą towaru i płatnością za zakupiony towar

- badania statystyczne lub badania historyczne

6. Administrator przetwarza Państwa dane związane z:

- historią zakupów w firmie Dekor-Art-Serwis (w tym na stronie www.herma-polska.pl)

- danymi dotyczącymi Państwa działalności gospodarczej niezbędnymi do wystawienia stosownych dokumentów sprzedażowych i spedycyjnych.

7. Okres przetwarzanie Państwa danych osobowych obowiązuje od momentu rozpoczęcia współpracy handlowej do momentu jej zakończenia lub wniesienia przez Państwa żądania zakończenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

8. Państwa prawa wobec firmy Dekor-Art-Serwis Sp. z o.o.:

- mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do wglądu w posiadane dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a ponadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

- w przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Ponadto podanie określonych danych jest niezbędne do wykonania przez Dekor-Art-Serwis określonych czynności związanych ze sprzedażą i przestawieniem oferty.

 

9. Firma Dekor-Art-Serwis w trosce o swoich klientów podjęła następujące techniczno-proceduralne środki ochrony zapewniające bezpieczeństwo:

- zasobów teleinformatycznych, w tym sieci teleinformatycznych i Internetu poprzez kontrolowanie dostępu, szyfrowane połączenia SSL i VPN.

- sprzętowo-programowe poprzez np. identyfikację i uwierzytelnianie, kontrolę dostępu, rejestrowanie zdarzeń, oprogramowanie antywirusowe i inne narzędzia zapewniające bezpieczeństwo komputerów i telefonów komórkowych.

- informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, np. baz danych, elektronicznych dokumentów i nośników informacji poprzez odpowiednie procedury postępowania oraz szyfrowanie i uwierzytelnianie wiadomości i sprzętu przenośnego.

- ciągłości działania, np. planowanie awaryjne i planowanie odtwarzanie po awariach i katastrofach.

10. Firma Dekor-Art-Serwis wdrożyła, utrzymuje i doskonali adekwatne zabezpieczenia fizyczne, które zapewniają bezpieczeństwo:

- zasobów informacyjnych i informatycznych poprzez np. ochronę osób i mienia przed kradzieżą i innymi osobowymi zagrożeniami fizycznymi, ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane, zintegrowany system alarmów informujących o zagrożeniach typu siła wyższa.

- firma określiła obszar przetwarzanie informacji chronionych. Jest to miejsce, gdzie przechowuje się nośniki informacji zawierające informacje chronione.

- firma określiła obszar szczególnie chroniony dostępny tylko dla osób upoważnionych (np. serwerownia).

11. Informujemy, że ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w naszej formie. Kładziemy szczególny nacisk, aby Klienci firmy Dekor-Art-Serwis SP. z o.o. byli na bieżąco informowani o wszystkich ważnych zmianach, co pozwala nam poinformować Państwa, że firma Dekor-Art-Serwis przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prowadzeniem działalności handlowej oraz zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić stosowne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny w związku ze zmianami obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 odnoszącymi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. 


 Regulamin:

   1. Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem: www.herma-polska.pl jest Dekor-Art-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Armii Krajowej 252, zarejstrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000170404. Kapitał zakładowy 130.000,00 Pln. opłacony gotówką. 

   2. Rachunek firmowy nr 07 2490 0005 0000 4530 1727 8178 prowadzony jest w Alior Banku.

   3. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów dostępnego na stronie finalizacji zamówienia, telefonicznie lub droga faxową. Każde zamówienie przesłane przez nowego Klienta jest potwierdzane telefonicznie lub pocztą e-mail.

   4. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę.. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15.30, oraz złożone w dni wolne od pracy rozpatrywane będą w ciągu następnego dnia roboczego.

   5. Firma Dekor-Art-Serwis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyny.

   6. Firma Dekor-Art-Serwis Sp. z o.o. w trosce o najwyższy poziom obsługi i zadowolenia klientów zastrzega sobie prawo do odmowy realizacja zamówienia, jeżeli zdaniem konsultanta zamówiony sprzęt może nie spełniać oczekiwań klienta, a tym samym skutkować negatywnym postrzeganiem firmy Dekor-Art-Serwis Sp. z o.o.

   7. Jako zamówienie przyjęte do realizacji rozumie się zamówienie złożone w formie pisemnej (fax, e-mail, poczta) lub telefonicznie, potwierdzone przez naszego konsultanta i potwierdzone wysłaniem dokumentu ProForma.

   8. Firma Dekor-Art-Serwis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, które nie zostało potwierdzone dokumentem ProForma, bez podania przyczyn.

   9. W przypadku większych zamówień firma Dekor-Art-Serwis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ich realizacji w osobnych partiach.

   10. Opisy produktów mają charakter informacyjny. Podstawą do reklamacji zakupionego towaru co do parametrów technicznych, kompletności części, koloru itp. jest specyfikacja producenta.

   11. Zamówiony towar wysyłamy przesyłką kurierską w ciągu maksymalnie czterech dni roboczych od daty zamówienia najczęściej na drugi dzień, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

   12. Dokument zakupu - faktura VAT lub paragon - na wyraźne żądanie odbiorcy może być dostarczony osobną przesyłką Poczty Polskiej. Standardowo wszystkie dokumenty są wysyłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego.

   13. Należność za zamówiony sprzęt pobierana jest przez kuriera. Istnieje możliwość przedpłaty. Zamówienie jest realizowane po wpłynięciu kwoty na konto bankowe Dekor-Art-Serwis Sp. z o.o.

   14. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.

   15. Oferta sklepu internetowego ważna jest na terenie Polski.

   16. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że towar jest nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, z kompletem dokumentacji i nie nosi śladów użytkowania.

   17. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego i dostarczenie go do siedziby Dekor-Art-Serwis Sp. z o.o.

   18. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen, nasz konsultant niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.

   19. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
    W razie jakichkolwiek niejasności i pytań prosimy o kontakt.     


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Suma

Koszyk Realizuj zamówienie

Jakość Hermy